Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Mbledhja e katërt e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë

Mbledhja e tretë e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë

Mbledhja e dytë e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë

Kontrata Sociale për Komunën e Suharekës

Mbledhja e parë e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë

Mbledhja e dymbëdhjetë e rregullt e Asamblesë për vitin 2022 – KK Suharekë

Mbledhja e parë e jashtëzakonshme 2022- KK Suharekë