Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Seanca e shtate e rregullt e KK Suhareke