Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Mbledhja e katërt e rregullt e për vitin 2024 e Kuvendit Komunal Suharekë(E Plotë)

Mbledhja e katërt e rregullt e për vitin 2024 e Kuvendit Komunal Suharekë

Mbledhja e tretë e rregullt për vitin 2024 e Kuvendit Komunal Suharek

Mbledhja e dytë e rregullt e për vitin 2024 e Kuvendit Komunal Suharekë

Mbledhja e parë e rregullt e Asamblesë për vitin 2024 KK-Suharekë

Mbledhja e njëmbëdhjetë e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë

Mbledhja e dhjetë e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë

Mbledhja e rregullt e Nëntë për vitin 2023 e Kuvendit Komunal Suharekë