Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Asambleja 22.05.2019

Mbledhja e 7, (shtatë) e rregullt për vitin 2018, Kuvendi Komunës në Suharekë

Mbledhja e Asamblesë Komunale – Suharekë – 31.05.2018