Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Mbledhja e dhjetë e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë

Mbledhja e rregullt e Nëntë për vitin 2023 e Kuvendit Komunal Suharekë

Mbledhja e dytë e jashtëzakonshme për vitin 2023 e Kuvendit Komunal Suharekë

Mbledhja e rregullt e VIII (tetë) për vitin 2023 e Kuvendit Komunal Suharekë

Mbledhja e parë e jashtëzakonshme për vitin 2023 e Kuvendit Komunal Suharekë

Mbledhja e shtatë e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë

Mbledhja e gjashtë e rregullt e Asamblesë për vitin 2023 KK-Suharekë