Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Zyra për Integrim Evropian

Kontakti:

Shaban Asllanaj – Zyrtar Komunal për Integrime Evropiane
Komuna Suharekë
KATI – I
Zyra nr: 31
Suharekë
Rr.Brigada 123
Email: shaban.asllanaj@rks-gov.net
Tel: +383 29 271 608