Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

KKSB ka mbajtur takimin e radhës

2021/02/19 - 12:21

Anëtarët e KKSB-së (Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi), në takimin e rregullt pune që u mbajt sot, në mes tjerash kanë diskutuar për këto pika të rendit të ditës:

1.Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 2. Vlerësimi i përgjithshëm i sigurisë në territorin e Komunës; 3. Monitorimi dhe raportimi mbi nivelin e sigurisë në shkolla dhe zbatimi i planit operativ për përdorimin e masave mbrojtës për mbrojte nga përhapja e COVID-19; 4. Trajtimi i qenve endacak;

Pas miratimit të procesverbalit nga mbledhja e kaluar, Komandanti i stacionit policor në Suharekë, kapiten Afrim Sylaj,ka raportuar për gjendjen e përgjithshme të sigurisë në Komunë, ku ka thënë se periudha mes janar 2020 – janar 2021 ka rënie të rasteve të iniciuara për 14%, si dhe në rastet e veprave penale gjithashtu ka rënie prej 25%, ai gjithashtu ka raportuar se në të gjitha rastet ka përmirësim të gjendjes dhe rënie të rasteve që shkaktojnë dukuri negative. Ndërsa për  fillimin e procesit mësimor dhe ç’ështjen  e sigurisë nëpër shkolla, ka raportuar Drejtori i drejtorisë Komunale për Arsim  z.Remzi Bajselmani, i cili ka thënë na gëzon fakti se situata është stabile në shkolla, pasi nuk e kemi asnjë rast që është i infektuar me Covid-19.

Për të gjitha temat më pastaj janë dhënë edhe rekomandimet