Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Enver Shabani

Emri: Enver Shabani

Data e lindjes: 05.10.1968

Vendbanimi/adresa – Tërrnje / Suharekë

Statusi martesor- i martuar ( baba i 4 fëmijëve)

Edukimi: MASTER I SHKENCAVE – MENAXHIMI I EMERGJENCAVE

Partia Politike: AAK