Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Mihrije Suka

 Emri: Mihrije (Berisha) Suka

Data e lindjes: 15.10.1958

Vendbanimi/adresa – Suharekë

Statusi martesor- e martuar

Edukimi: Universiteti i Prishtinës- Fakulteti Ekonomik

Kariera e punes:

Janar 1985 – gusht 1990 zyrtare në Sektorin Financiar  në Banka e Ballkanit – IGK “Ballkani”- Suharekë

Tetor 1998 – nëntor 1999, profesoreshë në ShMT “Skender Luarasi” në Suharekë

Nëntor 1999 – maj 2005, në OJQ “Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijve, menagjere e zyrës në Suharekë

Shtator 2005 – gusht 2014 SHMT “Skender Luarasi” mësimdhënëse e lëndëve ekonomike dhe

Shtator 2014 deri me 31.12.2017 në SHMP “Abdyl Ramaj, profesoreshë e lëndeve ekonomike.

Partia Politike: AAK

Kryetare e Forumit të Gruas

Kontakti:

E-mail adresa: mihrijesuka@hotmail.com

mihrije.suka@rks-gov.net

 

Tel:029/ 271 340

Mob: 044/ 692 563