Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Mihrije Suka

BIOGRAFIA      MIHRIJE SUKA

E lindur me datë 15.10.1958 në Suhareke, ka  përfunduar shkollën fillore dhe gjimnazin “Jeta e Re” – drejtimi shkencave natyrore , studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtins,  ka marr  titullin  Ekonomiste e diplomuar.

 

Përvoja e punës

Në janar të vitit 1985 është punësuar në “IGK Ballkan” në Suharekë në sektorin financiar “Ballkan Banka” dhe  pas masave të dhunshme  nga regjimi i atëhershëm serb, në gusht të vitit 1990, u largua nga puna.

Gjatë kohës së paraluftës, ka dhënë koontribut si mësimdhënëse në SHMT “Skënder Luarasi”.

Pas luftës për 5 vite me radhë ka udhëhequr  OJQ-në “Qendra për mbrojtjen e grave dhe femijëve“ dega në Suharekë  dhe së bashku me ekipin e përbërë nga gratë  profesioniste  kanë punuar me gra dhe femijë në të gjithë territorin e Komunës së Suharekës në këto programe: Arsimin shëndetësor, të drejtat e  njeriut,  përkrahje psiko-sociale dhe  aftësim përmes  kurseve të ndryshme.

Nga shtatori i vitit 2005, përsëri i’u kthye arsimit dhe edukimit në SHMT “Skender Luarasi”  dhe në SHMP “Abdyl Ramaj”, profesoreshë e lëndëve ekonomike.

Po ashtu është emëruar Koordinatore për cilësi në të njejtën shkollë.

Në janar  të vitit 2018 është emëruar Nënkryetare e Komunës së Suharekës, ku me ndërgjegje të plotë dhe përkushtim maksimal ka qenë në shërbim të të gjithë qytetarëve.

Nënkryetarja Suka, tani është në mandatin e dytë, e emëruar në fillim të vitit 2022.