Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Sanie Kuqi

Emri: Sanie Kuqi

Data e lindjes: 27.03.1993

Vendbanimi/adresa –Suharekë

Statusi martesor- /

Edukimi: Msc.cand.Arch në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Drejtimi Arkitekturë.

Partia Politike: AAK