Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Sheqerije Zyrapi-PDK