Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Subvencionet TOTAL KOMUNALE 31.12. 2018

2019/07/15 - 9:46

Subvencionet TOTAL KOMUNALE 31.12. 2018

Forma e aplikacionit: Subvencionet TOTAL KOMUNALE 31.12. 2018