Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Komuna
(Zyra për marëdhënje me publikun)
038 200 45 017
029/271-282

Komuna
(Zyra e Kryetarit)
029/271-035
038 200 45 000

Policia
029/271-024

Zjarrëfiksat
029/271-119

Shtëpia e shëndetit
029/271-031

Kryqi i kuq
029/271-273

Higjiena
029/271-688

Kek
029/271-083

Stacioni i autobusave
029/271-160