Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Për qasje në dokumente zyrtare duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni te sporteli i Zyres Pritëse numër 1, ose në e-mail adresen e zyrtarit të arkivës:
haxhi.mamaj@rks-gov.net
haxhimamaj@live.com
Për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni zyrtarin e Arkivës
Haxhi Mamaj
Tel.: 044 887 470
haxhi.mamaj@rks-gov.net
haxhimamaj@live.com
*Klikoni këtu për ta shkarkuar formularin

 

RAPORTET