Republika e Kosoves

Junik

Kryetari i Komunës

Kryetari i Komunës

z. Ruzhdi Shehu

 

Tel : +383 49 742 742

E-Mail: ruzhdi.shehu@rks-gov.net

 

 

 

 

 

Ruzhdi Shehu është lindur me 15 shkurt 1961 në Junik. Është i martuar me znj. Lumnije Lekaj-Shehu. Ata janë prindër të katër (4) fëmijëve: Visari, Vjosa, Edona dhe Yjvesa.

Shkollimi:

  • Shkollën fillore e ka kryer në vendlindje ish-shkolla fillore “Hysni Dobruna” në Junik.
  • Shkollën e mesme e ka kryer në Gjimnazin “Vllezërit Frashëri” në Deçan.
  • Studimet themelore i ka kryer në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës.
  • Studimet Master i ka kryer në Fakultetin e Administratës Publike dhe Shkencave Politike të Universitetit të Evropës Juglindore në Maqedoni të Veriut.

Përvoja profesionale më herët ndër të tjera përfshinë:

  • Udhëheqës i Sektorit për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve në Inspektoratin e Tregut në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.
  • Nga viti 2016 është zv. Kryesues i Trupit Kordinues për Mbikëqyrjen e Tregut në Kosovë.
  • Më parë ka qenë Kryeinspektor i Inspektoratit të Tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Në vitet 2006-2008 z. Shehu ka qenë Drejtor Ekzekutiv në Komunën e Junikut.
  • Gjatë viteve 2003-2006 ka qenë Inspektor Tatimor dhe Menaxher i Njësisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj të Kosovës pranë Administratës Tatimore të Kosovës.
  • Në vitet 1992-1999 ka qenë Kryetar i Këshillit Komunal për Financim në ish-sistemin paralel në Junik.
  • Ndërsa gjatë viteve 1985-1994 ka qenë udhëheqës i përgatitjes operative të prodhimit në Fabrikën e tekstilit “Junitex” në Junik.