Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori i Bujqësisë

Bejtullah Mjekiqi

Nr teli : 044116590
Bejtullah.mjekiqi@rks-gov.net

Bejtullah Mjekiqi, drejtor në Drejtorinë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural,  i lindur me 25.07.1960, në  fshatin Graboc i Epërm.
Shollën fillore e përfundoi në Shipitullë (Bardh I Madh).
Shkollën e mesme në Gjimnazin “Xhevdet Doda” në Prishtinë.
Studimet bachelor i përfundoi në Fakultetin Ekonomik.
I punësuar në NTSH “Dardania” në Prishtinë nga viti 1981-1990.
Delegat në Kuvendin Komunal në Obiliq gajt viteve 2001-2003.
Në vitin 2006 u punësua zyrtar për Prokurim në Komunën e Obiliqit, ku pastaj u transferua në Sektorin për Bujqësi, 7 vite punoi si zyrtar për zhvillim rural, shef i sektorit për bujqësi për 6 vite.
Përfundoi trajnime dhe çertifikime të shumta në bujqësi dhe zhvillim rural.
Drejtor I Drejtoris për Bujqësi dhe Zhvillim Rural nga viti 2019.