Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për infrastrukturë Lokale

Drejtor Fatmir Berbatovci

email; fatmir.berbatovci@rks-gov.net

nr tel:045163200