Republika e Kosoves

Podujevë

Sektori i Ekonomisë

Ejup Babatinca- Udhëheqës i Sektorit të Ekonomisë

e-mail:ejup.babatinca@rks-gov.net

038 200 41-033

Mimozë Restelica Sejdiu –Zyrtare për Zhvillim

e-mail: mimoze.restelica@rks-gov.net
038 200 41-033

Genc Gashi- Zyrtar për Promovimin e Turizmit

e-mail:genc.gashi@rks-gov.net

038 200 41-033

Hanushe Gjata Latifi– Menaxhere e Projekteve të PIP

e-mail:hanushe.gjata@rks-gov.net

038 200 41-056