Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Udhëheqës i Zyrës

 

RESHAT RESHITAJ, Menaxher i Zyres per Mardhenje me Publikun Kontakti: 029/ 271 282;          044/ 184– 390; 049/ 626 212 reshat.reshitaj@rks-gov.net reshatreshitaj@hotmail.com zyra.informimit@gmail.com

RESHAT RESHITAJ,

Udhëheqës i Zyres për Komunikim me Publikun

Kontakti: 029/ 271 282;         

044/ 184– 390; 049/ 626 212

reshat.reshitaj@rks-gov.net 

zyra.informimit@gmail.com