Republika Kosovo

Gjakovë

Misija & Vizija

Jedna Opština primer za druge Opštine sa mogućnostima razvoja, sa jednakim pravima za sve njene građane i tretiranje prioriteta u svim oblastima razvoja kao Opština

Ubrzanje tempa ekonomskog razvoja, povećanja pristupa obrazovanju, stalna briga za zdravlje, omladinu, kulturu i sport, oblast poljoprivrede kao i održivog razvoja životne sredine i komunalne infrastrukture, javno-privatno partnerstvo kao ključno pitanje koje bi moglo uticati na brzo poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja stanovnika opštine

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge

Pristup službenim dokumentima

Državni portal

Licensa

Dozvola

Platforma on-line komunikacije

Uplate poreza na imovinu

Himna

Gradska karta

Ovlašćenja

E-administracija

E-rekrutisanje

Brošure