Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

Rregullore Komunale Nr. 04-2023 Per Orarin e Punes te Subjekteve Afariste, Hoteliere, Zejtare dhe Sherbyese

2024/03/07 - 5:07

+ Rregullore Komunale Nr. 04-2023 Per Orarin e Punes te Subjekteve Afariste, Hoteliere, Zejtare dhe Sherbyese

Forma e aplikacionit: Rregullore Komunale Nr. 04-2023 Per Orarin e Punes te Subjekteve Afariste, Hoteliere, Zejtare dhe Sherbyese