Mirësevini 
në 

Fushë Kosovë

Faqja e Fushë Kosovës do të jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

 

Adresa elektronike zyrtare

Renovimi i objekteve të banimit për rastet sociale
25 nëntor 2015

Për vitin 2015 është implementuar edhe projekti i renovimit të 76 shtëpive, nga ky projekt përfituesë janë 50 familje të komuniteteve RAE dhe 26 familje komuntetit shumicë.

Ky projekt është bashkëfinancuar nga Komuna dhe OJQ “Voice of Roma, Ashkalinj dhe Egjiptian”.

Projekti ka pasur për qëllim përmirësimin e infrastrukturës së përgjithshme dhe renovimin e objekteve të banimit.
Listën e përfituesve të këtij projekti, mund ta shkarkoni këtu.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

më shumë...

Promovim libri
25 nëntor 2015

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit më 24.11.2015 bëri promovimin e librit "Fushë Kosova në shtjellën e mbijetesës" (1878-1999), autor Prof. Ismail Muharremi. Salla ishte e vogël për t’i pranuar të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje.

Ky libër është mbështetur financiarisht nga Komuna e Fushë-Kosovës – Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Libri tash është në duart e lexuesve dhe mund të gjendet edhe në Bibliotekat e Komunës së Fushë-Kosovës.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

më shumë...

Ndërtimi i themeleve të shtëpive për rastet sociale
24 nëntor 2015

Komuna e Fushë-Kosovës, respektivisht Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për vitin 2015, ka filluar ndërtimin e 50 themeleve të shtëpive për familjet që nuk kanë banim të përhershëm dhe familjet që kanë gjendjen e rëndë socio - ekonomike. Komuna e Fushë-Kosovës do ta vazhdojë këtë projekt të ndërtimit të shtëpive për familjet me gjendje të rëndë socio-ekonomike edhe në vitin 2016.
Listën e përfituesve të këtij projekti, mund ta shkarkoni këtu.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

më shumë...

Ftesë
24 nëntor 2015
Për: Anëtarët e Kuvendit të Komunës
Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e njëmbëdhjetë XI-të, të Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet me datë: 30.11.2015, filluar në orën 10:00h. Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës.
Për më shumë, dokumentin mund ta shkarkoni këtu.

më shumë...

Njoftim
23 nëntor 2015

Konkurrim

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Komunën e Fushë-Kosovës

edhe në këtë vit do të zgjedhë, shpërblejë, të gjithë sportistët  të cilët gjatë vitit 2015 kanë rezultate të lakmueshme në të gjitha sportet.

Kriteret për të konkurruar janë:

·        Duhet të ketë rezultate  kulmore vendore, ndërkombëtare

·        Duhet të jetë banorë i Fushë-Kosovës

·        Duhet të jetë pjesë aktive në ndonjërin prej klubeve sportive në Fushë-Kosovë

·        Formulari duhet të jetë i plotësuar nga personat e autorizuar si

trajneri apo ndonjë anëtar i klubit përkatës, gjithashtu të jetë i vulosur.

Nëse i plotësoni këto kritere, ju ftojmë të aplikoni deri më datë 11.12.2015

(e  Premte ).

Aplikacionet mund të shkarkohen këtu, dhe duhet të dorëzohen në zyrat e DKRS-së, Komuna Fushë-Kosovë.

Vërejtje: Të gjitha rezultatet e arritura duhet të dëshmohen me medalje apo edhe me certifikata origjinale. 

më shumë...

Ndihmohet sektori i bujqësisë
19 nëntor 2015

Komuna, përmes subvencioneve po e ndihmon sektorin e bujqësisë. Tashmë ka realizuar projektin e përkrahjes së fermerëve me fidanë të mollës, kumbullës dhe mjedrës. Po ashtu është realizuar projekti për furnizim me pula vezdhënëse.

Drejtori i Bujqësisë, Mehmet Gërguri ka theksuar se mbështetja do të vazhdojë edhe në vitet në vijim.

më shumë...

Është mbajtur debat me qytetarë me temë: QASJA në DREJTËSI
18 nëntor 2015

Komuna e Fushë Kosovës së  bashku me  OSBE-në ka mbajtur një takim me qytetarë me temë QASJA në DREJTËSI.

Përveç shumë qytetarëve dhe përfaqësuesve nga shoqëria civile në këtë debat morën pjesë kryesuesi I kuvendit të komunës z. Fadil Krasniqi si dhe përfaqësues nga zyra e Avokatit të Popullit, dhe OSBE.

 

më shumë...

Trupa e Teatrit “Qëndresa” renditet e treta në festivalin tradicional "Ditët e Humorit - Drenasi 2015"
17 nëntor 2015

Në festivalin tradicional "Ditët e Humorit - Drenasi 2015" morën pjesë grupe e individ të humorit nga këto Komuna: Obiliqi, Mitrovica, Klina, Peja, Skenderaj, Fushë-Kosova, Peshkopia, Vau i Dejës, Istogu, Ferizaj, Podujeva dhe Vitia. Drejtoria e Kulturës, Rinisë e Sporteve përmes këtij festivali gjithëkombëtar është munduar që të ruaj dhe kultivoj vlerat më kulmore të traditës burimore të humorit që janë ruajtur dhe bartur nëpër breza.

më shumë...

 

Hyrja


riatdhesimi.jpg

Telefona me rëndësi

Ndarjet e shpenzimeve

Inspektim

 

Faqja zyrtare në