Mirësevini 
në 

Fushë Kosovë

Faqja e Fushë Kosovës do të jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

 

Adresa elektronike zyrtare

Lajme

Përfundoi projekti “Sinjalizimi verikal dhe horizontal në territorin e Komunës së Fushë-Kosovës”
16 shtator 2014

Komuna e Fushë-Kosovës, ka përfunduar me sukses Projektin me titull: “Sinjalizimi verikal dhe horizontal në territorin e Komunës së Fushë-Kosovës”
Inspektim  Inspektim  Inspektim

Punët që janë kryher gjatë realizimit të projektit janë:

Ø  Gropimi dhe betonimi i shtyllave për shenja;

Ø  Furnizimi me shtylla dhe shenja;

Ø  Furnizimi dhe vendosja e policëve të shtrirë;

Ø  Furnizimi dhe vendosja e vijave ndarëse dhe zebrave;

Ø  Ekzekutimi i punës profesionale; etj.

më shumë...

Ftesë
12 shtator 2014
Për: Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa
Ftoheni të merrni pjesë në mbledhjen e nëntë të IX-të, të Komitetit për Politikë dhe Financa, e cila do të mbahet me datë: 17.09.2014, filluar në orën 10:00. Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës.
Për më shumë, dokumentin mund ta shkarkoni këtu.

më shumë...

Projekti për fusha të sportit
10 shtator 2014
Ka filluar dhe është në realizim e sipër projekti "Rregullimi i fushës së sportit në fshatin Lismir dhe Henc si dhe ndërtimi i rrethojës së sportit në fshatin Miradi e Poshtme". 

më shumë...

Rregullimi i sistemit të ujitjes dhe shtratit të lumit Drenica
10 shtator 2014

Komuna e Fushë-Kosovës,  ka përfunduar  me sukses Projektin me titull: “RREGULLIMI I SISTEMIT TË UJITJES DHE SHTRATIT TË LUMIT DRENICË”. në fshatin  Graboc i Poshtm me gjatësi 2100 m, si dhe ndërmjet fshatrave Bardh i Vogël - Vragoli  me gjatësi 4500 m.
lumi_!.jpg  Inspektim  Inspektim

Punët e kryera gjatë realizimit të Projektit janë:

Ø  Pastrimi i terrenit nga barishtet dhe drunjët e ndryshëm;

Ø  Shenjëzimi i trasës së lumit dhe inqizimi gjeodezik;

Ø  Gërmimi dhe largimi i dheut;

Ø  Mbushja e hapirave me dhe;

Ø  Rregullimi i skarpateve në brezin e lumit;

Ø  Ekzekutimi i punës profesionale; etj.

më shumë...

Ka filluar së implementuari projekti “Rregullimi i përrockës ‘Zanoga’ si dhe rregullimi i lumenjëve ’Graçanka’ dhe ‘Prishtevka’
09 shtator 2014

Ka filluar së implementuari në terren  projekti: “Rregullimi i përrockës ‘Zanoga’, si dhe rregullimi i lumenjëve ‘Graçanka’ dhe ‘Prishtevka’. Projekti financohet nga buxheti i komunës, dhe do të realizohet në gjatësi prej 1300m gjatësi në lumin ‘Prishtevka’,   5000m gjatësi në lumin ‘Graçanka’ dhe 1500m gjatësi në përrockën ‘Zanoga’. Projekti do të realizohet në lokalitetet: Bresje, Henc, Miradi e Epërme dhe Miradi e Poshtme.

Kompanitë kontraktuese i kanë filluar punimet në këto segmente të projektit dhe parashohin  përfundimin e punimeve sipas planit dinamik. më shumë...

Konkurs për realizimin e Regjistrimit të Bujqësisë për vitin 2014
09 shtator 2014

Duke u bazuar në  dispozitat  e Ligjit nr. 04/L-253 për Regjistrimin e Bujqësisë dhe  Ligjit Nr.04/L-36 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës, Regjistrimi i Bujqësisë do të realizohet sipas metodës tradicionale (derë më derë). Regjistrimi do të bëhet në të gjitha ekonomitë familjare në vendbanimet rurale dhe në vendbanimet urbane  në ato ekonomi familjare të cilat gjatë Regjistrimit të popullsisë 2011 janë deklaruar se janë ekonomi familjare bujqësore.

Konkursin mund ta shkarkoni këtu.

më shumë...

Projekti për shpërndarjen e makinave mjelëse
09 shtator 2014

Ka përfunduar projekti i Kuvendit Komunal Fushë-Kosovë për shpërndarjen e makinave mjelëse ku kanë përfituar 46 fermerë. Ky projekt do të ndikoj në ruajtjen e cilësisë së qumështit dhe lehtësimin e punës së fermerëve.

Drejtori i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Mehmet Gërguri tha se shpërndarja e këtyre makinave mjelëse bëhet në vazhdën e përpjekjeve të Drejtorisë për të përkrahur fermerët e komunës së Fushë-Kosovës. Kuvendi Komunal do të vazhdoj edhe në të ardhmen me mbështetjen e fermerëve në mënyra të ndryshme.

më shumë...

Takim rreth pjesëmarrjes së publikut në hartimin e procesit buxhetor.
08 shtator 2014
 Në një takim të organizuar nga zyra e OSBE-se në Fushë Kosovë, ku morën pjesë edhe përfaqësues të partive politike në kuvendin komunal dhe përfaqësuesve të fshatrave dhe të fshatrave dhe të qytetit, u diskutua  për gjetjen e metodave më të përshtatshme  për ngritjen e  pjesëmarrjes së publikut në procesin e hartimit te buxhetit komunal.  më shumë...

 

Hyrja


Aplikimi Online

riatdhesimi.jpg

Telefona me rëndësi

Ndarjet e shpenzimeve

Inspektim