Mirësevini 
në 

Fushë Kosovë

Faqja e Fushë Kosovës do të jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

 

Adresa elektronike zyrtare

Lajme

Mbjellja e pishave
22 tetor 2014

Prej datës 20.10.2014 ka filluar projekti i  mbjelljes  së sipërfaqeve me pisha dhe bagren në teritorin e komunës sonë.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

më shumë...

Trajtimi i qenëve endacak
22 tetor 2014

Deri më tani aksioni për trajtimin, zënjen, grumbullimin, kastrimin e qendëve endacak në komunën tonë është duke shkuar shumë mirë. Rezultatet janë të shkëlqyeshme dhe numri i qenëve arrin në 130, aksioni për trajtimin e qenëve endacak duhet të bëhet edhe në komunat për rreth, sidomos Komuna e Prishtinës.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

Gjatë këti viti pa ndërprerë kemi vazhduar trajtimin e rreth 400 qenëve endacak edhe në të ardhmen do të bëjmë përpjekje që të krijojmë një mjedis të sigurtë për qytetarët tanë.

Ne jemi të kënaqur me bashkëpunimin e qytetarëve në këtë lami për të trajtuar qenët endacak.

më shumë...

Asfaltimi i rrugëve dhe mbushja e gropave
22 tetor 2014

Ka filluar së implementuari Projekti “Asfaltimi i rrugëve dhe mbushja e gropave në disa rrugë të Komunës së Fushë-Kosovës”.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

Punët që do të realizohen në këtë Projekt janë:

Ø  Shënimi i trasës dhe gërmimi i dheut;

Ø  Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës;

Ø  Punimi i shtresës së tamponit me material guror;

Ø  Mbushja e gropave dhe ngritja e pusetave;

Ø  Punimi i shtresës së asfalt-betonit, etj. 

më shumë...

Projekti për rregullimin e sistemit të ujitjes
22 tetor 2014

Ka filluar së implementuari Projekti “Rregullimi i sistemit të ujitjes(pragut kapërderdhës bashkë me marrjen e ujit” që po realizohet në lumin Drenicë, ndërmjet fshatrave Pomazotin dhe Bardh i Vogël në Komunën e Fushë-Kosovës.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

Qëllimi i këtij Projekti është ndërtimi I DIGËS mbi lumin Drenicë, me qëllim të grumbullimit të ujit për të mundësuar SISTEMIN E UJITJES për qytetarët e Komunës së Fushë-Kosovës në atë zonë. 

më shumë...

U mbajt mbledhja e XI e kuvendit të komunës
21 tetor 2014

Mbledhjen e hapi kryesuesi i kuvendit z.Fadil Krasniqi i cili duke drejtua mbledhjen njëmbëdhjetë të XI-të, të Kuvendit të Komunës, informoi të pranishmit me këtë: 

REND DITE:
1.  Aprovimi i ekstraktit të procesverbalit nga mbledhja e Kuvendit të Komunës, e datës 24.09.2014.
2.  
Pyetje dhe përgjigje parlamentare.
3.  
Propozim për rritjen e të hyrave vetiake për vitin 2014.
4.  
Të ndryshme.

Në mbledhjen e rregullt të kuvendit të komunës nga kuvendarët kishte shumë debate, diskutime dhe kërkesa rreth formës së shpërndarjes së mjeteve pastaj ndryshimit të destinacionit të mjeteve si dhe kërkesa të tjera të kësaj natyre. Edhe në këtë mbledhje u tha se është meritë e ekzekutivit dhe e legjislativit që së bashku është arritur që të përmbushet planifikimi buxhetor.

 

më shumë...

Njoftim
17 tetor 2014
Listën e kandidatëve të pranuar për Regjistrim të Bujqesisë, mund ta shkarkoni këtu.

më shumë...

Lokacionet e pastruara
17 tetor 2014

Ka përfunduar pastrimi i mbeturinave në lagjen 07, rruga Eqrem Qabej. I lusim qytetarët që të kujdesen dhe të mos hedhin mbeturina në këtë vend.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

më shumë...

Pastrimi i pjesëve të qytetit
16 tetor 2014

Ka filluar pastrimi i pjesëve të qytetit nga mbeturinat. Aksioni ka filluar në lagjen 07, rruga Eqrem Qabej ku puna po realizohet me te gjithë mekanizmat përkatës.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

më shumë...

 

Hyrja


Aplikimi Online

riatdhesimi.jpg

Telefona me rëndësi

Ndarjet e shpenzimeve

Inspektim