MIRE SE VINI

Webfaqja e komunës së Suharekës do t'u shërbej të gjithë qytetarëve të cilët deshirojnë të njoftohen më hollësisht rreth punëve dhe të arriturave në komunën e Suharekës.

  email: komunaesuharekes@gmail.com
 doc.png

DOKUMENTARI SUHAREKA THESAR I PAEKSPLORUAR

Ju keni një version të vjetër të Adobe's Flash Player. Merre Flash player .
 

Lajme

U mbajt debati publik për PRRU të hollësishëm Lagjja Rosula
30 qershor 2015

U mbajt debati publik për PRRU të hollësishëm  Lagjja Rosula

IMG_2966.jpgIMG_2957.jpg
më shumë...

Kuvendi ka miratuar qarkorën e parë buxhetore për KAB 2016-2018
29 qershor 2015

10470939_947264951991006_4236803345651320737_n.jpgAnëtarët e Kuvendit  komunal të Suharekës, sot në mbledhjën e gjashtë të rregulltë për këtë  vit, pas  diskutimeve dhe debateve që u bënë, kanë  miratuar qarkoren e parë buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2016-2018. Në  këtë mbledhje u shqyrtuan edhe disa pika të tjera të rendit të ditës.Kuvendi Komunal aprovoi projekt-vendimin për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat përmes ankandit publik për dhënien në shfrytëzim në afate të shkurta të pronës së paluajtshme të komunës.Projekt-vendimin për caktimin e lokacionit për trajtimin dhe deponimin e  mbeturinave nga ndërtimi dhe demolimi i objekteve ndërtimore.Projekt-vendimin për caktimin e lokacionit për vendosjen e trafostacioneve.Projekt-vendimit për inicimin e procedurës për hartimin e planit rregullues të hollësishëm nё fshatin Samadraxhё.


më shumë...

Po bëhen pregatitjet për fushatën e korrje-shirjeve
26 qershor 2015
Komuna e Suharekës, përkatsisht Drejtoria  komunale për Planifikim, Zhvillim, Bujqësi dhe Pylltari, këto ditë është në vlugun  e përgatitjeve për fushatën e korrje-shirjeve. Për të mirëvajtur kjo fushatë, sot kjo drejtori ka  mbajtur një takim me përfaqësues të fshatrave, fermerë dhe kombajnerë, ku kanë biseduar rreth fillimit të korrje shirjeve. Takimi e bëri të hapur drejtori i i drejtorisë komunale për Planifikim, Zhvillim, Bujqësi dhe Pylltari, Xhemajl Kabashaj  i cili pasi ka ftuar të pranishmit që të japin kontributin e tyre me diskutime, propozime dhe vërejtje rreth korrjeve më pas ka shtuar se komuna ka bërë të gjitha përgatitjet e mundshme për një fillim sa më të mbarë të korrjeve në Suharekë. Ai më tej ka shtuar se janë rreth 3 mijë hektarë të mbjellura me grurë, ndërsa komuna ka 50 kombajna.  Ndërkaq, eksperti bujqësor Shaqir  Kryeziu, ka ftuar fermerët dhe kombajnerët që të respektojnë datën që do të përcaktohet për fillimin e korrjeve.  Në këtë takim u tha se do të nënshkruhen kontrata në mes të përfaqësuesve të fshatit dhe kombajnerëve për të respektuar kohën e fillimit dhe kriterët që parashihen në kontratë
më shumë...

Janë edhe 149 vende të lira për semimaturantë
25 qershor 2015
IMG_2053.JPGKryesuesi i takimit të rregullt për kordinim lokal të sigurisë  Rexhep Kuçi, nënkryetar i komunës, sot në takimin e radhës ka njoftuar për punët dhe aktivitetet që po i bënë komuna. Ai në mes tjerash ka thënë se po punohet në rregullimin dhe asfaltimin e disa rrugëve si rruga Dobërdelan Pagarush, pastaj rruga e Sopisë, disa rrugë lokale në  Suharekë si dhe po riparohet rruga “Hajdin Berisha”, “Skënderbeu” dhe rruga e transitit ka shkolla “Destan Bajraktari”. Kuçi ka bërë të ditur edhe për regjistrimin e nxënësve në klasët e dhjeta, sipas tij deri tash kanë aplikuar 1040nxënës, prej të cilëve në gjimnaz 415 nxënës, në Shkollën profesionale në Shirokë, 290 nxënës dhe në Shkollën teknike 325 nxënës, ndërsa vende të lira ka edhe për 149 nxënës por vetëm në dy shkolat teknike e jo edhe në gjimnaz. Ndërkaq, sa i përket sigurisë në komunë, Azem Baraliu, toger ka thënë se është situatë e qetë dhe se gjatë javës ka pas 3 aksidente në trafik me dëme materjale, 4 vjedhje të pyellit dhe ka pas arrestime të disa përsonave për vjedhje të pyellit.
më shumë...

Janë nënshkruar 10 kontratat e para për shfrytëzimin e Tregut ditor
24 qershor 2015
Dhjetë fermerë nga komuna e Suharekës, të cilët do të shfrytëzojnë Tregun ditor me të gjitha kushtet që ofron ky treg,  kanë nënshkruar kontratat me kompaninë që e menagjon tregun. Ata do të plasojnë prodhimet e tyre të freskëta çdo herë në treg. Pas dhjetë kontratave të para do të nënshkruhen edhe kontratat tjera, ndërsa Tregu ofron kushte për 35 fermerë që mund të shesin pemë, perime dhe prodhime të qumshtit.
IMG_1826.JPGIMG_1830.JPG
më shumë...

 

Aplikimi Online

POJATA.PNG

SHIROKE.png


10645296_903059936394422_2705533395593496780_n.jpg

Numrat e rëndësishëm

Komuna 
(Zyra për marëdhënje me publikun)
029/271-282

Komuna 
(Zyra e Kryetarit)
029/271-035

Policia 
029/271-024

Zjarrëfiksat 
029/271-119

Shtëpia e shëndetit
029/271-031

Kryqi i kuq
029/271-273

Higjiena
029/271-688

Kek
029/271-083

Stacioni i autobusave
029/271-160

Sa ju pëlqen Webfaqja? Sa ju pëlqen Webfaqja?
 
254
 
80
 
258

1236.bmp 

images-(2).jpgKomuna Suhareke

gap.jpg