Republika e Kosoves

Dragash

Detajet e Tenderit

•003•Furnizimi i paisjeve për zyrën e Tatimit në Pronë - Dragash
621-24-1212-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
21-02-2024
Data e mbylljes së tenderit:
28-02-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-02-21T00:33:00
Vlera e kontratës:
3000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
•003•Furnizimi i paisjeve për zyrën e Tatimit në Pronë - Dragash 3000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
BMS SOLUTIONS L.L.C. •003•Furnizimi i paisjeve për zyrën e Tatimit në Pronë - Dragash 1435 EUR
" INFINITT " SH.P.K. •003•Furnizimi i paisjeve për zyrën e Tatimit në Pronë - Dragash 1980 EUR