Republika e Kosoves

Dragash

Me daten 12.09.2014 eshte mbajtur Debati Publik me qyterar

2014/09/16 - 12:00

Në sallen e Asamblese  Komunale ,eshte mbajtur Debati Publik me qyterar,  per planin Buxhetor 2015.
Ku ne mesin e pjesemarreseve , per here te pare patem edhe një pjesmarrje të mjaftueshme të femrave ,te cilat parashtruane pyetej  dhe kerkesa Kryetarit rreth permismit te pozites se femres ne shoqeri .
Me që rast Kreytari  ishte shume pozitiv dhe permetoj se do te ndanë mjete finciare per relizimin e disa aktivteteve per vitin 2015 me qellim te pomovimit dhe ngritjes se brazise gjinore .