Republika e Kosoves

Lipjan

 

Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në QEAP “Çerdhja” – Lipjan, Gadime, Sllovi, Shalë dhe Rufc i Ri

2024/06/11 - 10:08

Forma e aplikacionit: Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në QEAP “Çerdhja” – Lipjan, Gadime, Sllovi, Shalë dhe Rufc i Ri