Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

Rregullore Komunale Nr. 01-2023 për Shërbime Komunale

2024/02/26 - 9:34

+ Rregullore Komunale Nr. 01-2023 për Shërbime Komunale

Forma e aplikacionit: Rregullore Komunale Nr. 01-2023 për Shërbime Komunale