Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

Rregullore Komunale Nr. 01-2024 per Shfrytezimin e Perkohshem te Siperfaqeve dhe Hapesirave Publike

2024/02/26 - 9:39

+ Rregullore Komunale Nr. 01-2024 per Shfrytezimin e Perkohshem te Siperfaqeve dhe Hapesirave Publike

Forma e aplikacionit: Rregullore Komunale Nr. 01-2024 per Shfrytezimin e Perkohshem te Siperfaqeve dhe Hapesirave Publike