Republika Kosovo

Parteš

Misija & Vizija

Skupština Opštine Parteš, želeci da bude što transparentnija sa javnošcu, koja ima potpuno pravo da se upozna sa radom lokalne vlasti, otvorila je službenu internet stranicu preko koje pruža jedan opšti pregled svojih aktivnosti.

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge