Republika Kosovo

Parteš

Poljoprivreda

Zivorad Jovanovic

zivorad.i.jovanovica@rks-gov.net

049-966-462