Republika Kosovo

Parteš

Katastar, urbanizam, geodezija

Dragan Trajkovic

dragan.z.trajkovic@rks-gov.net

049-291-100