Republika Kosovo

Parteš

Nevladina organizacija „Centar za mir i toleranciju“ (CPT) iz Gračanice, objavljuje konkurs za novi ciklus programa “Unapređenje uključivanja diplomaca iz nevećinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu”, za diplomirane studente iz redova nevećinskih zajednica, sa teritorija opština Parteš, Gračanica, Ranilug, Novo Brdo, Klokot, Štrpce, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić sa ciljem da podrži profesionalni razvoj pripadnika tih zajednica na Kosovu.

E – formular za prijavu se može naći na veb sajtovima Opština, kao i na veb sajtu; http://ngocpt.org/2020/04/01/tstaziranje/

Rok za prijavu počinje od datuma objavljivanja, 06.04.2021. i trajaće 24 (dvadesetčetiri) dana, do 30.04.2021.godine u 16 č.

Zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoja dokumenta isključivo na e-mail adresu: cpt.staziranje@gmail.com sa naznakom „PRIJAVA ZA STAŽIRANJE“.

Napomena: Obavezno dostaviti broj telefona kandidata, radi brže komunikacije u vezi sa onlajn testovima i intervjuima.