Republika Kosovo

Parteš

Administracija

Nikola Tasic

049-749417

nikola.tasic@rks-gov.net