Republika Kosovo

Parteš

Skupština opštine Parteš/Pasjane ima 15 odbornika, koji se biraju na period od četiri godine. Članovi Skupštine opštine Parteš/Pasjane su:
1.Žarko Bujić  Predsedavajući
2.Bojana Simić Odbornik
3.Novica Mitrović Odbornik
4.Milijana Jancic  Odbornik
5.Dejan Jocić  Odbornik
6.Vesna Dimić Odbornik
7.Violeta Stojković Odbornik
8.Tanjica Sentić Odbornik
9.Boban Stolić Odbornik
10.Bojan Đorić Odbornik
11.Milica Jordanović Odbornik
12.Zoran Ilić  Odbornik
13.Novica Kostić Odbornik
14.Tanja Bujić-Stojanović Odbornik
15.Slavica Bogdanović Odbornik