Republika Kosovo

Parteš

Skupština opštine Parteš/Pasjane ima 15 odbornika, koji se biraju na period od četiri godine. Članovi Skupštine opštine Parteš/Pasjane su:
Danica Vasić 064-905-10-38 Vasic.danica1997@gmail.com
Milijana Jancić 049-956-965
Novica Mitrović 049-956-962
Bojana Simić 049-956-963 bojana.simic88@hotmail.com
Milijana Antanasković 064-060-77-05 Milijanaantanaskovic@gmail.com
Vesna Dimić 049-749-418
Miroslav Stolić 064-455-27-32 Miroslavstolic1986@gmail.com
Bojan Simić 064-334-3653
Petar Cvetković 049-926-781 Petar89cvetkovic@gmail.com
Zlatko Ilić 064-249-52-62 Zlatkopire@hotmail.com
Miroslav Cvetković 064-062-56-05 Miroslavcvetkovic8811@gmail.com
Danijel Živković 049-926-863 Danijel.zivkovic13@gmail.com
Slavica Ilić 064-914-62-20
Blagoje Antanasković 064-451-43-28
Milica Trajković 065-455-75-33 Micikaa97@gmail.com