Republika Kosovo

Parteš

Grad

Opština Parteš/Pasjane je Opština na Kosovu. Formirana je na osnovu Aktisarijevog plana, kao i na osnovu zakona o administrativnim granicama Opština usvojenog od Skupštine Kosova od 20.februara 2008. godine. Zvanično je počela sa radom nakon održanih lokalnih izbora juna 2010. godine. Obuhvata naseljena mesta i katastarske zone Pasjane, D. Budriga i Parteš. Prema zakonu o Lokalnoj Samoupravi Opština obuhvata površinu od 29 km kvadratnih sa brojem stanovnika 5.217.

U neposrednom okruženju se nalaze Opštine Gnjilane i Klokot. Naseljena mesta koja obuhvata Opština Parteš vezana su lokalnim asfaltnim putem. Takođe kroz Opštinu prolazi magistralni put prema Preševu. Udaljenost od glavnog grada Kosova – Prištine je oko 47 km.

Kroz Opštinu Parteš/Pasjane protiče reka Binačka morava kao jedan od prirodnih resursa. Raznovrsnost i raspoloživost prirodnih potencijala predstavljaju solidnu osnovu za ukupan brzi razvoj Opštine Parteš/Pasjane.

Najvredniji prirodni potencijal Opštine jeste kvalitetno poljoprivredno zemljište kao i očuvanost životne sredine što pogoduje razvoju poljoprivrede i stočarstva. Takođe, Opština raspolaže i značajnim površinama pod šumom što je još jedan prirodni potencijal za razvoj. Od šumkih vrsta najzastupljenije su bukva i hrast.

Opština Parteš/Pasjane je naseljena čisto srpskim stanovništvom. Od ustanova u Opštini postoje, osnovne i srednje škole, zdravstveni centar, domovi kultura kao i verski objekti.