Republika Kosovo

Parteš

Predsedavajući

Milijana Antanasković 064-060-77-05 Milijanaantanaskovic@gmail.com