Republika Kosovo

Parteš

Zamenik predsednika

Novica Sosic

novica.sosic@rks-gov.net