Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Obaveštenje

2020/10/02 - 11:31

Obaveštavamo vas da je danas objavljen javni poziv Ministarstva za Regionalni Razvoj Šema grantova „Program Ekonoskom Oporavka 2020 Mera 8“ za Balansirani regionalni razvojni program kroz razvoj preduzetništva u pet razvojnih regiona Kosova.

Specifični ciljevi  ovog Poziva za Predloge su:

  1. Smanjenje nezaposlenosti kroz otvaranje novih radnih mesta, sa posebnim naglaskom na mlade;
  2.    Podržavanje razvoja novih biznisa i onih koja imaju potencijal rasta;

3.   Podrška biznisima koji doprinose zameni uvoza.

Približni iznos ovog poziva je oko 1 milion €.

Svaki Grant tražen u okviru ovog Poziva za Predloge mora da bude u okviru minimalnih i maksimalnih iznosa:

Loti 1 – Mikro i mala preduzeća

Iznos Granta: od 2,000.00 € do 7,000.00 €;

Loti 2 – Mikro i mala preduzeća

Iznos Granta: od 7,001.00 € do 15,000.00 €;

Link za ovaj poziv je na: https://mzhr.rks-gov.net/pozivi-i-obavestenja-2020/

Aplikanti se pozivaju da popune obrazac za apliciranje koristeći obrazac za online apliciranje koji je u sistemu SMAED na linku: https://smaed-online.rks-gov.net/.

Rok za podnošenje aplikacije: 12 OKTOBAR 2020, do 16:00 sati.