Republika Kosovo

Parteš

Poziv prve sednice Odbora za Politiku i finansije

2023/01/18 - 3:48

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete prvoj sednici odbora za politiku i finansije,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 24.01.2023.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 10h,sa sledećim :

                                                     DNEVNI  RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

2.Usvajanje Godišnjeg plana rada Skupštine za 2023 godine.

3.Izveštaj predsednika o ekonomsko-finansijskoj situaciji u opštini za period juli – decembar 2022 godine.

4.Izveštaj o radu Skupštine za 2022 godinu.

5.Razno.