Republika Kosovo

Parteš

Poziv treće sednice Odbora za Politiku i Finansije

2022/05/19 - 3:28

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete trećoj sednici odbora za politiku i finansije,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 25.05.2022.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom

 u 10h,sa sledećim :

                                                     DNEVNI  RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

2.Formiranje radne grupe za izradu akcionog plana za transparentan proces budžetiranja

3.Informisanje o prvom budžetskom cirkularu MF-a

4.Razno.