Republika e Kosoves

Dragash

Drejtori

Erdjan Limance

Data e lindjes:

Kontakt:

erdjan.limance@rks-gov.net

Tel:044/299-091