Republika e Kosoves

Dragash

Drejtori

Valon Shabani

Data e lindjes: 15.06.1986

Kontakt:

valon.b.shabani@rks-gov.net

valonshabani86@outlook.com

Tel: +383/44469432

Master Menaxhment dhe Informatikë

 

 

 

Eksperiencat e punësimit

Shfmu “Fetah Sylejmani” Dragash, Shml “Ruzhdi Berisha” Dragash

Arsimi dhe trajnimet

Universiteti i Prishtines “ Hasan Prishtina”

Bachelor  për: Menaxhment dhe Informatikë

Master  Menaxhment dhe Informatikë

Trajnimet

ISC , Basic ICT and elearning,  Beginner, Elementary and Preintermediate English Course, ECDL, AFAS, EXPIK etj