Republika e Kosoves

Dragash

Drejtori

Qamil Kolloni

Data e lindjes: 09.10.1967

Kontakt:

qamil.kolloni@rks-gov.net

Tel: 044/201-072

 

 

 

 

 

Eksperiencat e punësimit

 

Arsimi dhe trajnimet