Republika e Kosoves

Graçanicë

Nënkryetar për komunitete

Leutrim Ajeti
19.06.1989.

Ka diplomuar ne Fakultetin e Filologjise, Departamenti i Gazetarise, Universiteti i Prishtinës ‘Hasan Prishtina’.

Ne perfundim te magjistratures, Departamenti i Gazetarise, po ashtu UP.

Ka punuar per 10 vite ne Zyren Komunale per Komunitete dhe Kthim, si Koordonator per Komunitete.

Jeton ne fshatin Kishnice, komuna e Gracanices. I martuar dhe ka nje djale