Republika e Kosoves

Graçanicë

Misioni & Vizioni


Misioni i Administratës sonë komunale është që përmes cilësisë së lartë të shërbimeve t’i përmbushim maksimalisht dhe në mënyrë efikase nevojat dhe pritjet e banorëve të komunës së Graçanicës dhe të gjithë atyre që i drejtohen komunës sonë dhe duke vepruar kështu, t’i plotësojmë dispozitat ligjore dhe kërkesat e tjera të të gjitha palëve të interesuara.
Vizioni jonë është që të jemi një komunë e cila do të dallohet në aspektin e cilësisë së jetës së qytetarëve tanë, zhvillimit të ekonomisë, bujqësisë dhe punësimit, sigurimit të infrastrukturës së nevojshme dhe cilësisë së mjedisit. Ne po përpiqemi të sigurojmë kushtet për një zhvillim të barabartë dhe transparent të zhvillimit e të gjitha fshatrave në territorin e komunës së Graçanicës.

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

sherbimet

Konsultim publik / Draftit të akteve

Si të pajisemi me leje ndërtimore

Qasje në dokumente publike

“Ndreqe” faqe

Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë

Doracak për fermerët

Shërbim

Pagesat e tatimit ne prone

Harta e qytetit