Republika e Kosoves

Graçanicë

Misioni & Vizioni

Misioni i Administratës sonë komunale është që përmes cilësisë së lartë të shërbimeve t’i përmbushim maksimalisht dhe në mënyrë efikase nevojat dhe pritjet e banorëve të komunës së Graçanicës dhe të gjithë atyre që i drejtohen komunës sonë dhe duke vepruar kështu, t’i plotësojmë dispozitat ligjore dhe kërkesat e tjera të të gjitha palëve të interesuara.

Vizioni jonë është që të jemi një komunë e cila do të dallohet në aspektin e cilësisë së jetës së qytetarëve tanë, zhvillimit të ekonomisë, bujqësisë dhe punësimit, sigurimit të infrastrukturës së nevojshme dhe cilësisë së mjedisit. Ne po përpiqemi të sigurojmë kushtet për një zhvillim të barabartë dhe transparent të zhvillimit e të gjitha fshatrave në territorin e komunës së Graçanicës.

Realizimi i vizionit dhe misionit tonë është i mundur nëpërmjet qëndrueshmërisë afatgjate të punës sonë të suksesshme, e bazuar në angazhimin e të gjithë punonjësve në vlerat themelore, siç është ofrimi i ligjshëm i shërbimeve në përputhje me nevojat dhe pritjet e qytetarëve, përgjegjësia si dhe niveli i lartë i profesionalizmit, mirësjelljes dhe dashamirësisë.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

sherbimet

Portali shteteror

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Leje

Himni

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Administrat

Broshura

Autorizime