Republika e Kosoves

MamushëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
“Shërbime për matjet kadastrale në Mamushë”-Ritender
626-23-5049-2-2-1
22-05-2023 12-06-2023 Detajet
HAPJA E PUSIT NË OBJEKTIN E RI TË QKMF-S NË MAMUSHË
626-23-5039-5-2-1
23-05-2023 12-06-2023 Detajet
NDËRTIMI I GARAZHËS PËR AUTOAMBULANCAT NË OBJEKTIN E RI TË QKMF-s NË MAMUSHË
626-23-5588-5-2-1
05-06-2023 26-06-2023 Detajet