Republika e Kosoves

MamushëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
“Mbështetja e zhvillimit të hovshëm të prodhimeve bujqësore në Komunën e Mamushës nëpërmjet sigurimit të infrastrukturës elektrike në zonën e serave”-Faza e dytë
626-23-137-5-2-1
20-01-2023 10-02-2023 Detajet