Republika e Kosoves

MamushëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
“Mbështetja e zhvillimit të hovshëm të prodhimeve bujqësore në Komunën e Mamushës nëpërmjet sigurimit të infrastrukturës elektrike në zonën e serave”
626-22-6268-5-2-1
24-06-2022 15-07-2022 Detajet
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë
626-22-5284-5-2-1
03-06-2022 06-07-2022 Detajet
Ndërtimi i urës në Leshka Komuna e Mamushës
626-22-5977-5-2-1
17-06-2022 08-07-2022 Detajet