Republika e Kosoves

MamushëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës Mamushë-Opterushë-Punë shtesë-Ritender
626-23-12076-5-2-5
23-11-2023 06-11-2023 Detajet
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës Skacka Yolu Rr. Mamushë-Medvec
626-23-11801-5-2-1
27-10-2023 07-11-2023 Detajet
NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS TINJA YOLU Rr. MAMUSHË-NEPËRBISHT
626-23-11723-5-2-1
26-10-2023 06-11-2023 Detajet
FURNIZIMI DHE MONTIMI I TABELËS INFORMUESE NË OBJEKTIN E RI TË QKMF-s NË MAMUSHË
626-23-12501-1-3-6
13-11-2023 17-11-2023 Detajet
NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS MAMUSHË-TËRRNJE
626-23-11851-5-2-1
30-10-2023 09-11-2023 Detajet
NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS LLUKA
626-23-11800-5-2-1
27-10-2023 08-11-2023 Detajet
Rregullimi, mirëmbajtja dhe renovimi i asfaltit, kanalizimit dhe rrugëve me kubëza në rrugët Kisla-Cumhuriyet-Bahcelik-Huryiet-Asker-Demirci dhe Kultur
626-23-11039-5-2-1
16-10-2023 06-11-2023 Detajet