Republika e Kosoves

Mamushë

Detajet e Tenderit

Rregullimi, mirëmbajtja dhe renovimi i asfaltit, kanalizimit dhe rrugëve me kubëza në rrugët Kisla-Cumhuriyet-Bahcelik-Huryiet-Asker-Demirci dhe Kultur
626-23-11039-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
16-10-2023
Data e mbylljes së tenderit:
06-11-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-10-16T01:07:00
Vlera e kontratës:
412261 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Rregullimi, mirëmbajtja dhe renovimi i asfaltit, kanalizimit dhe rrugëve me kubëza në rrugët Kisla-Cumhuriyet-Bahcelik-Huryiet-Asker-Demirci dhe Kultur 412261 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K.; EING COM SH.P.K. Rregullimi, mirëmbajtja dhe renovimi i asfaltit, kanalizimit dhe rrugëve me kubëza në rrugët Kisla-Cumhuriyet-Bahcelik-Huryiet-Asker-Demirci dhe Kultur 374202 EUR