Republika e Kosoves

Mamushë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës Mamushë-Opterushë-Punë shtesë-Ritender
626-23-12076-5-2-5
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
23-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
06-11-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-23T00:37:00
Vlera e kontratës:
18517.5 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Limited
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës Mamushë-Opterushë-Punë shtesë-Ritender 18517.5 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; N.N.SH. ARDI ; ARHIKO .ING SH.P.K. Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës Mamushë-Opterushë-Punë shtesë-Ritender 18517.5 EUR