Republika e Kosoves

Mamushë

Detajet e Tenderit

FURNIZIMI DHE MONTIMI I TABELËS INFORMUESE NË OBJEKTIN E RI TË QKMF-s NË MAMUSHË
626-23-12501-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
13-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
17-11-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-13T00:48:00
Vlera e kontratës:
2400 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
FURNIZIMI DHE MONTIMI I TABELËS INFORMUESE NË OBJEKTIN E RI TË QKMF-s NË MAMUSHË 2400 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
APRINT GROUP SH.P.K. FURNIZIMI DHE MONTIMI I TABELËS INFORMUESE NË OBJEKTIN E RI TË QKMF-s NË MAMUSHË 2270 EUR