Republika e Kosoves

Mamushë

 

 

 

 

 

 

Lista e të gjitha organeve ekzekutive, institucioneve publike dhe organizatave të cilat i rregullojnë ose trajtojnë këshillat dhe kontestet e prokurimit:

 

Nr. Emri I Institucionit apo këshillit Telefoni E-maili
1. Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik +383 38 213 709 rregullat.krpp@rks-gov.net
2. Organi Shqyrtues i Prokurimit + 383 38 213 378 oshp@rks-gov.net
3. Agjencia Qendrore e Prokurimit +383 200 15 502 infoaqp@rks-gov.net
4. Kolegjiumi i Prokurimit Publik +38338 224 869 zeke.bardhaj@rks-gov.net
5. Zyra e Prokurimit në Komunën e Mamushës +383 200 45 211 mamushaprokurimi@gmail.com