Republika e Kosoves

Mamushë

Necmedin Morina

MECLIS BAŞKANI

KRYESUS İ KUVENDİT