Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

NUMRAT KONTAKTUES

Numrat kontaktues me rëndësi në Komunën e Mitrovicës Veriore 

Numrat e Telefonave në Komunën e Mitrovicës Veriore:

Kryetari i Komunës

 028-590-115

Nënkryetarja e Komunës

028-590-001

Kabineti i Kryetarit të Komunës

028-590-130

Zyra për Informim 

028-590-044

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 

028-590-003

Drejotria e Financave dhe buxhetit

028-590-028

Drejtoria e Arsimit 

028-590-050

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenjes Sociale

028-590-037

Drejtoria për Komunitete dhe Kthim 

028-590-047

Drejtoria e Infrastrukturës

028-590-876

Drejtoria e Inspekcionit dhe Shërbimeve Publike

028-590-022

Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe  Gjeodezi

028-590-042

Drejtoria për Rini, Kulturë dhe Sport 

028-590-003

 

 

Regjistri i Telefonave të shërbimeve Emergjente: 

Policia

028 532 566

Policia e Kosovës Stacioni Veriore 

028 425 170

FSK “Forca e Sigurisë së Kosovës” 

028 530 108

Emergjenca

112

Zjarrfikësat 

193