Republika e Kosoves

Shtime

MBAHET MBLEDHJA E DYTË E KOMITETIT PËR KOMUNITETE

2021/03/02 - 2:14

Shtime, 2 mars 2021 U mbajt Mbledhja e II e Komitetit për Komunitete ( KPK) për vitin 2021.
Mbledhjen e udhëhoqi zv. kryesuesja Fatmire Ferati.
Të pranishëm në mbledhje për veç anëtarëve ishin edhe z. Ibrahim Demiri nga ZKKK-ja Shtime.
Pikat të cilat u diskutuan në këtë takim janë:
1. Shqyrtimi i Ekstrakt Procesverbalit nga mbledhja më: 26.01.2021, 2. Vlerësimi i gjendjes së përgjithëshme të komuniteteve, bazuar në vizitat e realizuara më herët,
3. Planifikimi i takimeve me MKK-në, dhe OJQ-të lidhur me mbështetjen për çështjet e evidentuara nga Komiteti për Komunitete,
4. Informatë për aktivitetet mujore të ZKKK-së,
5. Të ndryshme.