Republika e Kosoves

Shtime

Adresa: Rruga Tahir Sinani, Shtime 72000 LISTA-E-STAFIT-UDHEHEQES-POLITIK-DHE-ADMINISTRATA-KOMUNALE-E-SHTIMES-perditesuar-me-13.02.204LISTA-E-STAFIT-UDHEHEQES-POLITIK-DHE-ADMINISTRATA-KOMUNALE-E-SHTIMES-perditesuar-me-13.02.204

e-mail: info.shtime@rks-gov.net

tel: +383 0290/389-016

prej orës 08:00-16:00