Republika e Kosoves

Shtime

Kabineti

Anita Kurti – Shefe e Kabinetit

  • email: anita.kurti@rks-gov.net

 

Bajrush Rrahmani – Zyrtar për Marrëdhënie me Publikun

  • email: bajrush.rrahmani@rks-gov.net

 

Gresa Bislimi – Asistente Administrative

  • email: gresa.bislimi@rks-gov.net

 

Mustaf Halili – Vozitës

  • e-mail: mustafe.m.halili@rks-gov.net